Jerzy JaworskiZakład Matematyki Dyskretnej
Wydział Matematyki i Informatyki
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza


Collegium Mathematicum
ul. Umultowska 87
61-614 Poznań

                                    tel. (61) 829-5396