Jerzy Jaworski

curriculum vitae


Przebieg kariery naukowej: Zatrudnienie: Uniwersytet im A. Mickiewicza w Poznaniu Staże, stypendia i kontrakty zagraniczne: